نخبه ها و کارشناسان عمران و شهرسازی استان در شورای شهر زرند

منتشر شده توسط - آذر ۲۲, ۱۴۰۱

پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۱ ، کمیسیون شهرسازی شورای شهر زرند در حالی برگزار شد که میزبان اساتید دانشگاهی و نخبه های عمران و کارشناسان فضای شهری استان بود . روح الله نکویی مسئول این کمیسیون به منظور چاره اندیشی و ارزیابی نواقص ونقاط ضعف و قدرت منظر شهری زرند با دعوت از دکتر سیستانی ،

ادامه مطلب