رضا یزدانپناه

– خزانه دار
– مسئول کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل شورای اسلامی شهر زرند