فرهاد اسدی

– خزانه دار شورای اسلامی شهر زرند
– مسئول کمیسیون فرهنگی اجتماعی و جوانان شورای اسلامی شهر زرند
– نماینده شورا در کمیسیون ارزیابی املاک شهرداری